Hľadaný výraz: Jon 4,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Vtedy Pán, Boh, rozkázal ricínovému kru, ktorý vyrástol nad Jonášom a robil mu nad hlavou tieň, aby ho oslobodil od nepríjemnosti. Jonáš sa ricínovému kru veľmi zaradoval.

1

mail   print   facebook   twitter