Hľadaný výraz: Jon 4,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Pán povedal: „Azda sa právom hneváš?“

1

mail   print   facebook   twitter