Hľadaný výraz: Jon 3,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Jonáš vstal a šiel podľa Pánovho rozkazu do Ninive. Ninive bolo veľké mesto pred Bohom, bolo treba tri dni, aby sa prešlo cezeň.

1

mail   print   facebook   twitter