Hľadaný výraz: Jon 2,6-8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Vody ma obklopili až po hrdlo, priepasť ma objala, trsť mi obopäla hlavu. 7 Až k úpätiam vrchov som zostúpil a závory zeme boli navždy za mnou, lež vyzdvihol si z hĺbky môj život, Pane, Bože môj. 8 Keď vo mne klesla moja duša, rozpamätal som sa na Pána a moja modlitba došla k tebe do tvojho svätého chrámu.

1

mail   print   facebook   twitter