Hľadaný výraz: Jon 2,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pán priviedol veľkú rybu, aby pohltila Jonáša; a Jonáš bol vo vnútri ryby tri dni a tri noci.

1

mail   print   facebook   twitter