Hľadaný výraz: Jon 1,9, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
9 On im odpovedal: Som Hebrejec a vzývam Hospodina, Boha nebies, ktorý učinil more i suchú zem.

1

mail   print   facebook   twitter