Hľadaný výraz: Joel 4,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 V ten deň budú vrchy kvapkať mušt, z kopcov bude vytekať mlieko, zo všetkých žriediel Júdu bude vyvierať voda a z Pánovho domu bude prúdiť prameň a zavlažovať bude Dolinu agátov.

1

mail   print   facebook   twitter