Hľadaný výraz: Joel 4,14-16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Zástup za zástupom v Údolí rozsudku, lebo blízo je Pánov deň v Údolí rozsudku. 15 Slnko a mesiac očernejú a hviezdy stiahnu svoj lesk. 16 A Pán bude volať zo Siona a z Jeruzalema vydá svoj hlas; a otrasú sa nebesá i zem. Pán je však útočišťom svojho ľudu a pevnosťou synov Izraela.

1

mail   print   facebook   twitter