Hľadaný výraz: Joel 3,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Potom vylejem svojho ducha na každé telo a budú prorokovať vaši synovia i vaše dcéry; vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať videnia.

1

mail   print   facebook   twitter