Hľadaný výraz: Joel 1,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Kvíľ ako panna odiata vrecovinou pre muža svojej mladosti!

1

mail   print   facebook   twitter