Hľadaný výraz: Job 34,13-17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Ktože mohol jemu zveriť jeho vlastnú zem a ktože mu mohol celý svet odovzdať? 14 Keby svojmu dychu dal on k sebe vrátiť sa, keby svojho ducha naspäť zobral si, 15 všetko (živé) telo zaraz pohynulo by, človek by sa taktiež na prach obrátil. 16 Ak máš teda rozum, len si toto vypočuj, zvuku mojich slov ty sluchu doprajže: 17 Či by vládnuť mohol ten, kto právom pohŕda? Chceš ty súdiť azda najvýš spravodlivého?

1

mail   print   facebook   twitter