Hľadaný výraz: Job 17,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Noc obrátili na deň; svetlo je opäť bližšie ako tmy.

1

mail   print   facebook   twitter