Hľadaný výraz: Job 1,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Tu Jób vstal, roztrhol si odev, oholil si hlavu, padol na zem, klaňal sa

1

mail   print   facebook   twitter