Hľadaný výraz: Job 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 V krajine Hus žil istý muž, menom Jób. Bol to muž dokonalý a statočný, bál sa Pána a chránil sa zlého.

1

mail   print   facebook   twitter