Hľadaný výraz: Jn 6,16-21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Keď sa zvečerilo, zišli jeho učeníci k moru, 17 nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Už sa zotmelo, a Ježiš k nim ešte neprišiel. 18 Dul silný vietor a more bolo rozbúrené. 19 Veslovali tak dvadsaťpäť až tridsať stadií, keď videli Ježiša kráčať po mori a blížiť sa k lodi, a zľakli sa. 20 Ale on im povedal: „To som ja, nebojte sa!“ 21 Chceli ho vziať na loď, ale loď bola už pri brehu, ku ktorému sa plavili.

1

mail   print   facebook   twitter