Hľadaný výraz: Jn 5,8-9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Ježiš mu vravel: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ 9 A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. No v ten deň bola sobota,

1

mail   print   facebook   twitter