Hľadaný výraz: Jn 5,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom päť stĺporadí.

1

mail   print   facebook   twitter