Hľadaný výraz: Jn 4,1-3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Keď sa Ježiš dozvedel, že farizeji počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján 2 - hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci -, 3 opustil Judeu a odišiel znova do Galiley.

1

mail   print   facebook   twitter