Hľadaný výraz: Jn 21,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: „To je Pán.“ Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty - bol totiž nahý - a skočil do mora.

1

mail   print   facebook   twitter