Hľadaný výraz: Jn 21,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 To je ten učeník, ktorý o týchto veciach vydáva svedectvo a toto napísal. A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé.

1

mail   print   facebook   twitter