Hľadaný výraz: Jn 21,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník neumrie. No Ježiš mu nepovedal: „Neumrie,“ ale: „Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho?“

1

mail   print   facebook   twitter