Hľadaný výraz: Jn 20,30-31, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
30 Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. 31 Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.

1

mail   print   facebook   twitter