Hľadaný výraz: Jn 18,25-27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Šimon Peter tam stál a zohrieval sa. I pýtali sa ho: „Nie si aj ty z jeho učeníkov?“ On zaprel: „Nie som.“ 26 Jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odťal ucho, vravel: „A nevidel som ťa s ním v záhrade?!“ 27 Peter znova zaprel - a vtom zaspieval kohút.

1

mail   print   facebook   twitter