Hľadaný výraz: Jn 18,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Keď to Ježiš povedal, vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedron. Tam bola záhrada. Vošiel do nej on i jeho učeníci.

1

mail   print   facebook   twitter