Hľadaný výraz: Jn 10,19-21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Pre tieto slová znova nastala medzi Židmi roztržka. 20 Mnohí z nich hovorili: „Je posadnutý zlým duchom a šalie. Čo ho počúvate?!“ 21 Iní namietali: „To nie sú reči posadnutého zlým duchom. Vari môže zlý duch otvárať oči slepým?“

1

mail   print   facebook   twitter