Hľadaný výraz: Jn 10,10; Mk 16,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 2
10 Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.

16 Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.

1

mail   print   facebook   twitter