Hľadaný výraz: Jn 1,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: »Vyrovnajte cestu Pánovi,« ako povedal prorok Izaiáš.“

1

mail   print   facebook   twitter