Hľadaný výraz: Jn 1,1-5; Gn 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 2
1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. 2 Ono bolo na počiatku u Boha. 3 Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. 4 V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. 5 A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.

1 Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.

1

mail   print   facebook   twitter