Hľadaný výraz: Jn 2,23-25, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
23 Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. 24 Ježiš sa im však sám nezdôveroval, pretože on poznal všetkých 25 a od nikoho nepotreboval svedectvo o ľuďoch. Sám totiž vedel, čo je v človekovi.

1

mail   print   facebook   twitter