Vyhľadávaný výraz Jn+13,31-35 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.