Hľadaný výraz: Jn 1,45, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
45 Filip znalazł Natanaela i rzekł mu: Znaleźliśmy onego, o którym pisał Mojżesz w zakonie i prorocy, Jezusa, syna Józefowego, z Nazaretu.

1

mail   print   facebook   twitter