Hľadaný výraz: Jn 1,10, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
10 Bolo vo svete a svet Ním povstal, ale svet Ho nepoznal.

1

mail   print   facebook   twitter