Hľadaný výraz: Jer 8,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Ako len hovoríte: »Múdri sme a Pánov zákon máme my!«? Nuž hej, na lož obrátil lživý grifeľ pisárov.

1

mail   print   facebook   twitter