Hľadaný výraz: Jer 8,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Ešte i bocian pod nebom pozná svoje obdobie; hrdlička, lastovička, žeriav zadržia čas svojho príchodu, ale môj ľud nepozná Pánovo nariadenie.

1

mail   print   facebook   twitter