Hľadaný výraz: Jer 8,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Od Danu počuť fučať jeho kone, erdžanie jeho tátošov otriasa celú zem. Prídu a vyžerú krajinu a jej úrodu, mesto i jeho obyvateľov.

1

mail   print   facebook   twitter