Hľadaný výraz: Jer 41,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Ale našlo sa medzi nimi desať mužov, ktorí povedali Izmaelovi: „Nezabíjaj nás, lebo máme v poli zásoby pšenice, jačmeňa, oleja a medu.“ Nechal ich teda a nepobil ich spolu s ich bratmi.

1

mail   print   facebook   twitter