Hľadaný výraz: Jer 41,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Keď potom prišli do stredu mesta, Izmael, syn Nataniáša, ich pobil a pohádzal do jamy sám s chlapmi, ktorí boli s ním.

1

mail   print   facebook   twitter