Hľadaný výraz: Jer 41,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 prišli zo Sichemu, zo Šíla a zo Samárie mužovia - osemdesiat chlapov - s oholenými bradami, roztrhaným rúchom a so zárezmi; mali v rukách dary a tymian a chceli to zaniesť do Pánovho domu.

1

mail   print   facebook   twitter