Hľadaný výraz: Jer 41,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 vzali všetkých chlapov, išli proti Izmaelovi, synovi Nataniášovmu, do boja a našli ho pri veľkých vodách pri Gabaone.

1

mail   print   facebook   twitter