Hľadaný výraz: Jer 34,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Slovo, ktoré Pán prehovoril k Jeremiášovi keď kráľ Sedekiáš uzavrel so všetkými ľuďmi v Jeruzaleme dohodu, aby vyhlásili prepustenie,

1

mail   print   facebook   twitter