Hľadaný výraz: Jer 3,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 A keď sa rozmnožíte a budete plodní v krajine, v tých dňoch - hovorí Pán - nebudú viac hovoriť: »Archa Pánovej zmluvy,« ani im na myseľ nepríde, nebudú na ňu spomínať ani ľutovať, ani ju nezhotovia viac.

1

mail   print   facebook   twitter