Hľadaný výraz: Jer 2,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Izrael bol svätým Pánovým, prvotinami jeho úrody, tí, čo z neho jedli, odtrpeli si to všetci, dopadlo na nich nešťastie“ - hovorí Pán.

1

mail   print   facebook   twitter