Hľadaný výraz: Jer 2,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 oslica divá, naučená na púšť, čo v roztúženosti chmáta vzduch; ktože jej chlipnosť ukojí? Kto ju hľadá, neunaví sa, nájde ju v jej mesiaci.

1

mail   print   facebook   twitter