Hľadaný výraz: Jer 2,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Ako len vravíš: »Nepošpinil som sa, za Bálom som sa nevláčil.« Hľaď na svoju púť v údolí, poznaj, čo si urobil, ty, ľahká ťava, čo strečkuje po ceste,

1

mail   print   facebook   twitter