Hľadaný výraz: Jer 2,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 „Choď a volaj do uší Jeruzalema: Toto hovorí Pán: Spomínam na milotu tvojej mladosti, na lásku tvojich zásnub, keď si ma nasledoval na pustatine, v nezasiatej krajine.

1

mail   print   facebook   twitter