Hľadaný výraz: Jer 2,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Len choďte na ostrovy Kitejcov a pozrite, pošlite do Kedaru a uvážte dôkladne, pozrite, či sa stalo čosi také!

1

mail   print   facebook   twitter