Hľadaný výraz: Jer 19,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Preto, hľa, prídu dni - hovorí Pán, a toto miesto sa už nebude volať Tofetom a údolím Ben-Hinom, ale Údolím vraždenia.

1

mail   print   facebook   twitter