Hľadaný výraz: Jer 19,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Potom rozbi krčah pred očami mužov, ktorí išli s tebou.

1

mail   print   facebook   twitter