Hľadaný výraz: Jer 18,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Ale, ty, Pane, poznáš všetky ich smrteľné plány proti mne. Neodpusť im ich vinu a ich hriech si nezotri spred tváre! Nech padajú pred tebou; v čase svojho hnevu konaj proti nim!

1

mail   print   facebook   twitter