Hľadaný výraz: Jer 1,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 „Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa, za proroka pre pohanov som ťa ustanovil.“

1

mail   print   facebook   twitter